Basilica Cistern is one of the greatest buildings in Historical Peninsula which located around Hagia Sophia and Blue Mosque. Constructed for Justinianus I, the Byzantium Emperor (527-565), the Cistern is 140 m long, and 70 m wide, and shelters 336 columns, each of which is 9 m high.

Yerebatan Sarnıcı Tarihi Yarımada’daki en eski ve görkemli yapılardan bir tanesidir ve Aya Sofya ile Sultan Ahmet camilerine son derece yakındır. Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565), için inşa edilen sarnıç, 140 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğindedir ve her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun tarafından taşınmaktadır.yerebatan-sarnici-1

Since it is so huge and glorious, people call the building as “Yerebatan Sarayı” that can be translated “Submerged Palace” to English. At the northwest corner of the cistern, you can find two huge Medusa heads which are very popular tourist photo spot. They are located upside down and according to a myth if you look Medusa straight in the eye, it can petrify you. That’s why the Byzantines often put Medusa heads in great buildings and believed the head will protect them.

Bu kadar büyük ve görkemli olması sebebiyle halk arasında Yerebatan Sarayı ismini almış sarnıcın kuzeybatı köşesinde özellikle turistlerin oldukça ilgisini çeken iki büyük Medusa başı heykeli bulunmaktadır. İnanışa göre bakan kişiyi taşlaştıran Medusa, bu yüzden Bizanslılar tarafından inşa edilen pek çok büyük yapıda koruyucu olarak kullanılmıştır. Heykellerin Yerebatan’da da düz şekilde kullanılmayışının sebebi aynıdır.

 

Based on a story, Medusa was a very attractive woman and in love with son of Zeus, Perseus. Athena was in love with Perseus as well and very jealous of Medusa. The strong goddess Athena, punished Medusa and turned her silky hair to snakes and her eyes into some kind of weapon which petrify the one who look in them.

Efsaneye göre, Medusa son derece güzel bir kadındı ve Zeus’un oğlu Perseus’a aşıktı. Athena’da aynı şekilde Perseus’a aşıktı ve güzelliği yüzünden Medusa’yı kıskanıyordu. Aşırı derecede güçlü bir tanrıça olan Athena, Medusa’yı cezalandırdı ve ipek gibi saçlarını yılanlara; gözlerini de her bakanı taşa çeviren bir silaha dönüştürdü.

medusa

After hundreds of years, the Medusa heads are standing still and keep attract people who wonder and follow history…

Sırrı kesin olarak bilinmese de yüzlerce yıl sonra bile Medusa heykelleri yerinde aynı sağlamlıkla duruyor. Tarihin derinliklerini merak ve takip eden tüm herkes için…